maandag 6 februari 2012

Inkuilen (Gevonden poëzie)

De nieuwe inkuilmethode
om perssappen in
snijmaïskuilen
te binden,
is door
veehouders
in Flevoland
enthousiast ontvangen.

"Deze vrij eenvoudige en
praktische oplossing
levert een groot
voordeel op
voor de
waterkwaliteit
van sloten in het
agrarisch gebied doordat
perssappen niet meer worden geloosd.

Daarnaast blijft de voederwaarde
van opgeslagen ruwvoer
behouden", zegt
heemraad
LS
tijdens de
demonstratiebijeenkomst
die op 1 februari is gehouden
bij het melkveehouderijbedrijf
van de familie P in R.


De Nederlandse waterschappen hebben de
afgelopen jaren veel onderzoek
gedaan naar erfafspoeling op
veehouderijbedrijven.
Hieruit is gebleken
dat afspoelend
hemelwater
van het erf
een grote
bron
van
verontreiniging
voor het oppervlaktewater vormt.

De verontreiniging ontstaat wanneer
hemelwater op het verharde erf in
contact komt met voer(resten)
en perssappen uit gras- en
snijmaïskuilen en
vervolgens
afspoelt
naar
de
sloot.
Daarnaast gaan
door het vrijkomen
van perssappen belangrijke
voedingsstoffen uit het gras
en de snijmaïs verloren.


Waterschap ZZL heeft samen met
twaalf andere waterschappen
en adviesbureau BW
een onderzoek
opgezet
naar het
toepassen
van een droog
product (stro)
als onderlaag
om perssap in
een snijmaïskuil
te binden (absorberen).

De nieuwe methode zorgt ervoor dat
het lozen van perssappen in
oppervlaktewater zo veel
mogelijk wordt
voorkomen,
waarmee het voor
zowel veehouders als
waterschappen belangrijke
voordelen oplevert. Door stro
als onderlaag te gebruiken, blijven
perssappen in het opgeslagen ruwvoer
en blijft de voederwaarde behouden.

"De inkuilmethode iseen praktische oplossing,
omdat het goed te realiseren is. Door de
binding van perssap gaan geen
voedingsstoffen verloren en
blijft toch voldoende
"prik"
in het ruwvoer zitten.

Daarnaast vallen de kosten ook mee",
zegt melkveehouder
P uit
R.Wikipedia: Gevonden poëzie is een vorm van poëzie die ontstaat als van de schoonheid van bepaalde, meestal gesproken woorden, zinnen en soms hele alinea's wordt onderkend dat ze de eigenlijke boodschap overstijgt, waarna de oorspronkelijke taaluiting zo wordt vormgegeven dat ze op een gedicht lijkt. Anders geformuleerd, gevonden poëzie is het vermogen dichterlijke schoonheid te zien waar de maker het niet zag. De auteursintentie wordt hier dus, zoals in zoveel recente literatuur, beschouwd als niet ter zake. Gevonden poëzie is het literaire equivalent van wat in de beeldende kunsten een "readymade" wordt genoemd. (Einde citaat)

Oordeel zelf of deze gezwollen definitie hier van toepassing is; klik hier voor het artikel op de website van waterschap Zuiderzeeland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten