zaterdag 23 juli 2016

Invasieve Waterplanten in Nederland

Hoed je voor het brede pijlkruid,
groot kroosvaren, smalle kroos.
Zie je een moeraslantaarn
schroom dan niet en meld altoos.

Kleine waterteunisbloemen
en het parelvederkruid
ogen dan misschien wel aardig,
maar toch moeten ze eruit.

Meld de grote waternavel
als je ’m in je slootje vindt.
Dat geldt ook voor waternaaldkruid
en voor waterhyacint.

Watersla en waterwaaier
willen we graag heel gauw kwijt.
Dat geldt voor de waterpest ook,
klein, of met het blad gespreid.

Egeria en Hydrilla
en de gele maskerbloem,
vederkruid – ongelijkbladig –
zijn de laatste die ik noem

Houd de vaarten, tochten, sloten
vrij van drijvende exoten.


Grote waternavelGeschreven naar aanleiding van een persbericht van Waterschap Zuiderzeeland, Grote waternavel in Lelystad; een lastige waterplant

Op die pagina stond een link naar In de veldgids ‘Invasieve waterplanten in Nederland’ , waar in alle gebruikte plantennamen heb gevonden.