woensdag 29 februari 2012

Twitterrijm van 28 en 29 februari

Zondagavond droef of blij?
Hoe zit het met mijn partij?
Wordt het winst? Wordt het verlies?
Wees genadig Sint Maurice
https://n4.noties.nl/peil.nl/


Pleitbezorger van de zeehond
Dochter van de Friese kleigrond
Gaat zij winnen zonder tweespalt?
Lutz, ik hoop dat men je bijvalt
#hinkelrijm


VERKIEZINGSSLOGAN:
De PvdA hervindt zijn kluts
als u stemmen gaat op #Lutz


VERKIEZINGSSLOGAN:
Wie zich sterk maakt voor een klapmuts
strijdt voor mensen ook niet slap: #Lutz
#dubbelrijm #schrikkelrijm?


Naast de 4 Randstad-kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA-kamerfractie is er nu ook een stoere Friezin: Lutz Jacobi. Ondanks mijzelf hoop ik dat ze wint.

Schrikkelkind

Omdat de lengende dag
en de krimpende nacht
niet in de pas willen lopen
met de kwijnende winter
en de schoorvoetende lente

daarom
ben
jij
een

schrikkelkind

Jij bent een Olympiër
voor wie wij de muren slechten
voor wie wij vierwerf hoera roepen
voor wie de vierkleur hoog in top gaat

Slaap zacht
Nog veertienhonderd eenenzestig
nachtjes slapen

dan vieren we weer jouw
buitengewone verjaardag


Eind van het jaar komt vereniging Aldichter met een verjaardagskalender, waarop ook dit gedicht zal staan

maandag 27 februari 2012

Twitterrijm van 22 en 27 februari

Eén ding dat ik plechtig afzweer:
krui-ijs klimmen op het randmeer
Ook al vindt u mij een lafbek
ik ga klimmen in het wandrek
#hinkelrijm

ICARUS
oeverloze eerzucht
roekeloze zweefvlucht
valt gelijk een eekvrucht
moedeloze zweetlucht
#dubbelrijm

TWITTEROUDERS
Door een slim gebruik van hashtag
vonden zij alsnog een crecheplek
#dubbelrijm

zondag 26 februari 2012

Nog wat Twitterrijm, vandaag getwitterd

Hij was een kale man met pitbull
Zij droeg haar rijbroek in haar laars
De liefde is iets moois en teders
maar soms is liefde ook iets raars

Een bierbereider spreekt van ruststand
wanneer hij uitrust aan de fustrand
#dubbelrijm

Schone dames in een lustpand
doen hun werk vanuit de ruststand
#dubbelrijm

Magpie Tale 105: Ride


I have been out riding all night and all day
from East Coast to West Coast. I’m more than half way.
I’m tired and I’m looking for somewhere to stay.

I have been out riding with all of my might.
The schedule alas was a little too tight.
I long for a meal and a bed for the night.

I have been out riding past bears and through sleet,
but weather and wildlife and bicycle seat
will all be forgotten when we two shall meet.

I have been out riding all night and all day
from East Coast to West Coast. I’m more than half way.
So darling, please pick up the phone if you may.

This is Magpie Tale 105
Click here for the latest Magpie tale

dinsdag 21 februari 2012

Kleingrut van Twitter

Lage zon op blinkend strooizout
Heel de wereld lijkt van bladgoud
Prachtig zo vanuit mijn dooiwak
waar ik zwem in wollen badpak
#hinkelrijm

Zorg dat je met deze gladheid
steeds in de bestrooide baan rijdt
als je voorruit lijkt op matglas
door bevroren wasemaanwas
#hinkelrijm

Dat vermaledijde boson
springt niet uit het botsend hadron
2 jaar twittert al Oom Donald
zodat toch de rode spa knalt
#hinkelrijm

Uitleg: Higgs-boson nog steeds niet gevonden in large hadron collider en Donald Duck twitterde op 12 februari vandaag precies 2 jaar

zondag 19 februari 2012

In den Arena

Des Hooftstadts schuttery kent binnenmuurse stryd.
Heer Steven heeft den maght, doch raeckt dien spoedigh quijt.
Heer Johan komt weldra, de held des morrend volks.
Heer Steven is bedught voor’t scherp des zwaerds en dolcks.
Een slinkend aental is Heer Steven nog getrou;
Het zijn er nogh sleghts drie: twee mannen en een vrou.
Deez’ reghelreghte ramp dient in den kiem gesmoord.
Wie stopt ’s Heer Johans mars naar des Arenaes poort?
Men hoopt op Heer Louis, ’s Heer Johans aertsrivael,
Bij vriend en volk vermaert om kloecke, klaere tael.
Dit duyvelsdwaze plan snydt bitter weynig hout,
Door Johans volck verguysd, verboden door de schout.
Heer Steven leit zigh daar met bloedent hardt bij neêr.
Vaarwel betonnen burght, verwaght een andren Heer!
Heer Steven treckt zich t’rug, aenvaerdt zijn droevigh lot.
Heer Johan neemt zijn plaats, hij is Der Keerlen God.


Het maandblad Onze Taal van het gelijknamig genootschap had een wedstrijd uitgeschreven: "Schrijf een gedicht in de stijl van Vondel".
Daar is het bovenstaande uit gekomen en het is eerste geworden van de 16. Uit het juryrapport: "Het gedicht dat op al deze punten uiteindelijk het hoogst scoorde, bestaat uit louter alexandrijnen (dat wil zeggen: regels van zes jamben), en maakt ook overigens gebruik van zo’n beetje al Vondels technieken; bovendien behandelt het een actuele dramatische gebeurtenis in Amsterdam – net als de Gijsbrecht in 1637 deed."
De rest kunt u lezen in het februari/maartnummer van Onze Taal

zondag 12 februari 2012

Nog wat kleingrut van Twitter

Wees niet bang voor kraakijs
Kraakijs is geen breekijs
Het is net als kraakbeen
Dat is ook geen breekbeen
#hinkelrijkrijm


Men trof een onbekende in een windwak
Hij lag er al een tijd: hij droeg een Sintpak
#dubbelrijm


Dit bericht vond weinig bijval:
Kim, de jongste van het drietal
Die is dood, zo meldt ons Weibo
Dit kan beter in de kliko
#hinkelrijm


Op de allerlaatste schaatstocht
viel ik in de laatste schaatsbocht
Nu heb ik een knie vol schaatsvocht
#dubbelrijm


Als het wereldnieuws je meevalt
dan is echt je ziel verTEFALd
#dubbelrijm

donderdag 9 februari 2012

3 hinkelrijmen en een dubbelrijm

Apeldoorns kanaal heeft bomijs
Dus aanvaard ik nu de thuisreis
Ik heb niet graag dat ik ompleur
Door gemorrel aan een sluisdeur

Klik hier voor de toedrachtEven weg van bankencrisis, even weg van staatschuld
Lekker zwieren op het ijs met enkel kans op schaatsbult


Op de supernieuwe spoorlijn
rijdt de supersnelle nachttrein
die als de bestuurders doorslaan
erg veel weg heeft van een achtbaan


Ga je schaatsen op de schaatsbaan
Let goed op met heen- en teruggaan
Zorg dat dan de einde plaatsvindt
Bij een maximale rugwind

woensdag 8 februari 2012

2 hinkelrijmen

Nederland verlangt naar ijsvrij
Warmpjes bij de buis met thee-ei
Zonder kleumen, zonder reistijd
En toch is het of je meerijdt

Van de tweede kamer mogen de scholen dicht op de dag van elfstedentocht


Overal klinkt Neelies echo:
Grieken mogen uit de euro
Dat kopt lekker in een tabloid
(Drachme scoort ook meer op wordfeud)

Eurocommissaris Neelie Kroes vindt het geen ramp als Griekenland de eurozone verlaat
Ik heb trouwens heel veel plezier van mijn dubbelrijmwoordenboek in aanbouw

dinsdag 7 februari 2012

Elfstedentocht op zondag? (Hinkelrijm)

Voor een enthousiast rayonhoofd
is een zondagstocht geoorloofd.
Liever tijdens vorst een zondaar
dan te balen in het voorjaar.
#hinkelrijm

Uit het reformatorisch dagblad: De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging zou het bijzonder betreuren als de Elfstedentocht op zondag werd gehouden.

De term "hinkelrijm" is verzonnen door Musonius (waarvoor dank), maar het fenomeen is verzonnen door mij.
De liefhebber leze hinkelrijm op de plezierdichtershyve

maandag 6 februari 2012

Inkuilen (Gevonden poëzie)

De nieuwe inkuilmethode
om perssappen in
snijmaïskuilen
te binden,
is door
veehouders
in Flevoland
enthousiast ontvangen.

"Deze vrij eenvoudige en
praktische oplossing
levert een groot
voordeel op
voor de
waterkwaliteit
van sloten in het
agrarisch gebied doordat
perssappen niet meer worden geloosd.

Daarnaast blijft de voederwaarde
van opgeslagen ruwvoer
behouden", zegt
heemraad
LS
tijdens de
demonstratiebijeenkomst
die op 1 februari is gehouden
bij het melkveehouderijbedrijf
van de familie P in R.


De Nederlandse waterschappen hebben de
afgelopen jaren veel onderzoek
gedaan naar erfafspoeling op
veehouderijbedrijven.
Hieruit is gebleken
dat afspoelend
hemelwater
van het erf
een grote
bron
van
verontreiniging
voor het oppervlaktewater vormt.

De verontreiniging ontstaat wanneer
hemelwater op het verharde erf in
contact komt met voer(resten)
en perssappen uit gras- en
snijmaïskuilen en
vervolgens
afspoelt
naar
de
sloot.
Daarnaast gaan
door het vrijkomen
van perssappen belangrijke
voedingsstoffen uit het gras
en de snijmaïs verloren.


Waterschap ZZL heeft samen met
twaalf andere waterschappen
en adviesbureau BW
een onderzoek
opgezet
naar het
toepassen
van een droog
product (stro)
als onderlaag
om perssap in
een snijmaïskuil
te binden (absorberen).

De nieuwe methode zorgt ervoor dat
het lozen van perssappen in
oppervlaktewater zo veel
mogelijk wordt
voorkomen,
waarmee het voor
zowel veehouders als
waterschappen belangrijke
voordelen oplevert. Door stro
als onderlaag te gebruiken, blijven
perssappen in het opgeslagen ruwvoer
en blijft de voederwaarde behouden.

"De inkuilmethode iseen praktische oplossing,
omdat het goed te realiseren is. Door de
binding van perssap gaan geen
voedingsstoffen verloren en
blijft toch voldoende
"prik"
in het ruwvoer zitten.

Daarnaast vallen de kosten ook mee",
zegt melkveehouder
P uit
R.Wikipedia: Gevonden poëzie is een vorm van poëzie die ontstaat als van de schoonheid van bepaalde, meestal gesproken woorden, zinnen en soms hele alinea's wordt onderkend dat ze de eigenlijke boodschap overstijgt, waarna de oorspronkelijke taaluiting zo wordt vormgegeven dat ze op een gedicht lijkt. Anders geformuleerd, gevonden poëzie is het vermogen dichterlijke schoonheid te zien waar de maker het niet zag. De auteursintentie wordt hier dus, zoals in zoveel recente literatuur, beschouwd als niet ter zake. Gevonden poëzie is het literaire equivalent van wat in de beeldende kunsten een "readymade" wordt genoemd. (Einde citaat)

Oordeel zelf of deze gezwollen definitie hier van toepassing is; klik hier voor het artikel op de website van waterschap Zuiderzeeland

Ego

Hij was niet zo tevreden met zijn Ego;
hij bouwde minutieus een beter Ik.
Het resultaat gaf hem een grote kick;
het leek welhaast een kathedraal van Lego.

Toen ging hij werken aan zijn Superego.
Hij streefde naar een hoger Boven-Ik,
onblusbaar als een woudreus in de fik,
verheven als de maarschalk bij Stratego.

Ten slotte wilde hij een Alter Ego,
maar hij kreeg ruzie met zijn Tweede Ik.
Dus gaf men hem een dwangbuis en een prik
en voor de deur een potige verplego.


Nu Het Vrije Vers geen forum meer heeft, zet ik de gedichten op mijn blog.
Maar ik mis het forum wel...

zaterdag 4 februari 2012

Pannendeksels

Wij zijn de klokkenluiders,
melden elk wangedrag van uw voedsel.
Gaat het borrelen, dan klepperen wij luid,
waarschuwen voor het wassende water
dat de gasvlam bedreigt.

Wij zijn de klokkenluiders.
Zonder ons
zou alle geur en smaak
vervliegen tot in de hoogste keuken.
Zonder ons
geen tevreden suizend kookvocht
of sudderend lapje.
Zonder ons
geen volmaakt gegaarde groente
of draadjesvlees
dat aan de vork uit elkaar valt.

Wij zijn de klokkenluiders.
Grijp ons met beide handen aan
om alarm te slaan.

 

Terug bij Aldichter heb ik dit gedicht voorgelezen.