Omzetrijm

Hoe te werk te gaan
Om te beginnen zijn er twee aardigheidjes die ik zelf niet gebruik
- Ruilrijm: te ingewikkeld voor mij, maar ik juich het gebruik door anderen toe
- Knop "Willekeurige waardes": nog nooit iets nuttigs opgeleverd

Hoe wel?
Als het goed is zie je 6 vraagtekens. Zo niet, druk op de knop "Vraagtekens".
Merk op dat de velden geel worden: hier is werk aan de winkel!
(Het kan ook zijn dat 2 velden boven elkaar rood worden. Dan zijn die velden aan elkaar gelijk. Ook hier is er werk aan de winkel.)

De drie vakjes moeten als volgt worden ingevuld

 1. De beginmedeklinker(s). Deze mag leeg zijn.
 2. De klinker of klinker combinatie. Deze mag NIET leeg zijn; bij leeglaten verschijnt onverbiddelijk het vraagteken.
 3. De eindmedeklinker(s) (= mannelijk rijm) OF de eindmedeklinker(s) van lettergreep 1 + de volledige lettergreep 2 (= vrouwelijk rijm). Ook deze mag leeg zijn.

Gebruik je eigen conventies; hier is mijn methode:
- Vrouwelijk rijm boven, mannelijk rijm beneden
- Alle 3 de delen bestaan uit klanken: lessen wordt l-e-sen, lezen wordt l-ee-zen, hand wordt h-a-nt

Hier is mijn invulstrategie:

 • Vul een woord in - dwz 3 vakjes achter elkaar - op de bovenste of de onderste rij.
 • Je hebt nu 1 heel woord, 3 woorden met 1 vraagteken, 3 woorden met 2 vraagtekens en tot slot 3 vraagtekens op een rij.
  Bekijk de 3 woorden met 1 vraagteken. Maak een inschatting van het vraagteken dat het lastigste is in te vullen en maak daarbij een woord.
 • Nu heb je 2 hele woorden, 4 woorden met 1 lettergreep en 2 woorden met twee lettergrepen.
  Bij de volgende letter die je invult moeten 2 woorden kloppen.
 • Nu zijn er 4 hele woorden en 4 woorden met 1 vraagteken: maak je karwei af.
  Lukt het niet? Dan zullen wat eerdere stappen opnieuw moeten.

Puntjes op de i: Je hebt nu 8 woorden waarvan je de volgorde kunt veranderen door te klikken op de knoppen "Draai".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten