maandag 1 november 2010

Tweede kamer

Vroeger
toen er nog geen dames waren
vroegen de geachte afgevaardigden
of het Zijne Excellentie zou schikken
op een nader door hemzelve te bepalen tijdstip
naar de Kamer te komen
ten einde enkele vragen te beantwoorden
in het belang van God Vaderland en Oranje

Nu
is er een wekelijks vragenuurtje
waarin vrolijk twitterend
voor het oog der natie
alle briesende stokpaardjes worden bereden
met als hoogste doel
om met een enkele goedgekozen klankknauw
de kloof tussen kiezer en kamer te dichten

Wat is het toch mooi
dat een minister wat vaker door de knieën moet

De wereld is een steek veranderd