zaterdag 30 juni 2012

Julius

Hij heeft destijds gestreden om de macht
en kwam als winnaar uit die strijd naar voren.
Een eigen maand heeft hij zich toebedacht;
Quintilis zou hem voortaan toebehoren.

Toch overschatte hij zijn eigen kracht
toen hij ging buurten bij de senatoren.
Die hebben hem met messen opgewacht
om hem daarmee vakkundig te doorboren.

Ik lig hier in een zwoele zomernacht
te wachten op het roze ochtendgloren
wanneer de hele wereld leeft en lacht
omzoomd door zoetgevooisde vogelkoren.

Had Julius ook oog voor deze pracht
of liet hij het in zwaardgekletter smoren?

Omdat juli morgen begint, is hier een gedicht over de naamgever.
Dit gedicht is geschreven voor de verjaardagskalender van Vereniging Aldichter, maar het heeft het niet gehaald. Het is ook wat licht van toon.

vrijdag 29 juni 2012

Vierluik Bros en Breekbaar 4: Popcorn

Waar gisteren en morgen tezamen vloeien
Waar voorspel en napret de tango dansen
Waar kosmos en psyche zijn samengebald
tot een ontwarbare kluwen
Waar 12 slagen de apotheose inluiden

Waar jij en ik vervagen

Daar zorgen zomerzoelte en winterwarmte
voor een kittig tikken van sappige korrels
die opbloeien tot maagdelijk witte bloemen
gezoet of gezouten

Vierluik Bros en Breekbaar 3: Paprikachips

De stuiptrekking van de dag
kleurt de hemelranden
met losse penseelstreek
Bloedrode spetters ter herinnering
aan wat niet mag worden vergeten

Gedane zaken verdwijnen het liefst
achter de onbereikbare einder
maar worden op een voetstuk geplaatst
door de lezers van het laatste nieuws
of juist verzopen in het gelag
dat volgt op het laatste fluitsignaal

De canapé torst zijn loden last
Bloedrode spetters op schuldige handen
verraden uitsluitend het
onmatig gebruik van
paprikachips

Vierluik Bros en Breekbaar 2: Kroepoek

De zenitzon heeft de schaduw verdreven

naar koele huizen vol rendez-vous
naar parasols waaronder wordt gefluisterd
naar bamboebosjes die de laatste nieuwtjes rondritselen

naar holen en spelonken
waar cicaden rusten tot het nachtconcert

Ik hoor alleen hoe jij
mijn wereld vult met middagrust
met stilte die breekbaar is als
kroepoek

Vierluik Bros en Breekbaar 1: Cornflakes

De dag begint breekbaar
of aangelengd met moedermelk
De rozevingerige dageraad
zet de radio aan
Samen horen we het nieuws
uit een slapeloze wereld

De laatste mot verdwijnt in het vuur
waaruit de dag weg fladdert
in duizend kleuren

Buiten klinkt gefluit
van een vroege vogel
De man klimt op de steiger
op weg naar de hemel
Geeft de zon
het laatste zetje

dinsdag 19 juni 2012

zaterdag 9 juni 2012

ROTSWAND

Ik sta aan de voet van een loodrechte wand
verlangend naar boven te kijken.
Ik hebt een houweel en een vlag die ik plant
wanneer ik de top zal bereiken.
Daarboven is nimmer een mens nog geweest
en ik ga die hindernis slechten.
Maar plotseling zie ik, beduusd en bedeesd:
daarboven zijn mensen aan ’t vechten.

Rotswand
Klimmen of dalen
Boven of onder
Rotswand
Rotswand
Hemel of aarde
Winnen of falen
Rotswand

Hij heeft me gelokt naar de rand van de kloof;
zijn leugenpraat wekte verlangen.
Ik hechtte aan al zijn verhalen geloof
en nu moet ik hulpeloos hangen.
Ik smeek om genade, maar hij lacht me uit.
Geen mens kan mijn noodkreten horen.
Dan klinkt van beneden geschrokken geluid.
Zou nu dan mijn redding toch gloren?

Rotswand
Leven of sterven
Vliegen of vallen
Rotswand
Rotswand
Redding of noodlot
Leeflijn of strohalm
Rotswand

De man die daar hangt heeft me jaren gekweld.
Ik lach om de angst in zijn ogen.
Ik hebt hem een prachtig verhaaltje verteld.
Hij is door zijn hebzucht bedrogen.
Er zijn geen getuigen, alleen hij en ik.
Ik laat hem wat machteloos graaien,
maar dan zie ik tot mijn ontzetting en schrik
een man met een vlag staan te zwaaien.

Rotswand
Leugen of waarheid
Prooidier of roofdier
Rotswand
Rotswand
Vriendschap of vete
Zege of slagveld
Rotswand

Rotswand
Dwaasheid of sluwheid
Dromen of daden
Rotswand
Rotswand
Aanvang of einde
Vonnis of vrijheid
Rotswand

december 2008, mei 2012

Dit gedicht (of liever deze liedtekst) ben ik ooit kwijt geweest. Ik heb zelfs een vervangend gedicht geschreven (zie 3 dimensies).
Maar hij is nu weer opgedoken en opgepoetst.

Aardsrivalen (2012)

Als je de tocht aanvaardt
langs de arena’s in het Oosten,
sluit je dan aan bij de feestgangers
opzichtig getooid in de mooiste kleur

De tocht zal je leiden
naar de stad van de Vikingen
die zich op gaat maken voor
de tweede Oranjerevolutie

Maar overhaast de reis in geen geval
Dein mee op de rondgaande golven
Juich als de netten bollen van vreugde
oneindig herhaald in talmende beelden

Slechts weinigen zullen de eindstreep halen
De meesten gaan te vroeg weer naar huis
Keer dan terug met hooggeheven hoofd
en vertel het verhaal van de reiziger

Oorspronkelijk geschreven op 12 juni 2006 voor het WK in Zuid-Afrika
Op 24 mei 2012 aangepast voor Euro 2012 met de finale in Kiev, een stad die volgens de mythe door de Vikingen is gesticht. Tevens de stad waar in 2004 de Oranje revolutie plaatsvond.