zaterdag 9 juni 2012

ROTSWAND

Ik sta aan de voet van een loodrechte wand
verlangend naar boven te kijken.
Ik hebt een houweel en een vlag die ik plant
wanneer ik de top zal bereiken.
Daarboven is nimmer een mens nog geweest
en ik ga die hindernis slechten.
Maar plotseling zie ik, beduusd en bedeesd:
daarboven zijn mensen aan ’t vechten.

Rotswand
Klimmen of dalen
Boven of onder
Rotswand
Rotswand
Hemel of aarde
Winnen of falen
Rotswand

Hij heeft me gelokt naar de rand van de kloof;
zijn leugenpraat wekte verlangen.
Ik hechtte aan al zijn verhalen geloof
en nu moet ik hulpeloos hangen.
Ik smeek om genade, maar hij lacht me uit.
Geen mens kan mijn noodkreten horen.
Dan klinkt van beneden geschrokken geluid.
Zou nu dan mijn redding toch gloren?

Rotswand
Leven of sterven
Vliegen of vallen
Rotswand
Rotswand
Redding of noodlot
Leeflijn of strohalm
Rotswand

De man die daar hangt heeft me jaren gekweld.
Ik lach om de angst in zijn ogen.
Ik hebt hem een prachtig verhaaltje verteld.
Hij is door zijn hebzucht bedrogen.
Er zijn geen getuigen, alleen hij en ik.
Ik laat hem wat machteloos graaien,
maar dan zie ik tot mijn ontzetting en schrik
een man met een vlag staan te zwaaien.

Rotswand
Leugen of waarheid
Prooidier of roofdier
Rotswand
Rotswand
Vriendschap of vete
Zege of slagveld
Rotswand

Rotswand
Dwaasheid of sluwheid
Dromen of daden
Rotswand
Rotswand
Aanvang of einde
Vonnis of vrijheid
Rotswand

december 2008, mei 2012

Dit gedicht (of liever deze liedtekst) ben ik ooit kwijt geweest. Ik heb zelfs een vervangend gedicht geschreven (zie 3 dimensies).
Maar hij is nu weer opgedoken en opgepoetst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten